Sosnowskiego, czy olbrzymi?

niebezpieczny barszcz olbrzymi

Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier (barszcz olbrzymi, inaczej nazywany barszczem Mantegazziego) i Heracleum sosnowskyi Manden. (barszcz Sosnowskiego) pochodzą z rodziny selerowatych (baldaszkowatych). Obydwa gatunki w stanie dzikim występują na Kaukazie i są ze sobą blisko spokrewnione. Z powodu dużych rozmiarów roślin brak jest porównawczych materiałów zielnikowych, co znacznie utrudnia identyfikację, a cechy diagnostyczne nie odróżniają jednoznacznie obydwu gatunków1.
Ponieważ jednak obydwa gatunki mają bardzo podobną budowę, zostały sprowadzone do Polski, a zatem są gatunkami obcymi, poza tym charakteryzują się inwazyjnością i toksycznością – często w badaniach są traktowane łącznie2. Z takim ujęciem tematu można się spotkać m.in. w Atlasie rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce3 (tzw. ATPOLu). Na potrzeby badań barszcz.edu.pl obydwa gatunki również traktuje się łącznie, jako kaukaskie barszcze (Heracleum mantegazzianum s.l.).


1 Korniak i Środa 1996, 2 Guzik 1994, 3 Zając A., Zając M. (red.) 2001