Nasze opracowania

Publikacje i opracowania eksperckie

 • Sachajdakiewicz I., Mędrzycki P. (red.), Wytyczne dotyczące zwalczania barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi Manden.) i barszczu Mantegazziego (Heracleum mantegazzianum Sommier et Levier) na terenie Polski, GDOŚ 2014
 • Mędrzycki P., Sachajdakiewicz I. we współpracy z Fundacją „Palący problem – Heracleum”. Inwentaryzacja i waloryzacja barszczu olbrzymiego (Heracleum mantegazzianum s.l.) na terenie gminy Santok. Opracowanie na zlecenie Urzędu Gminy Santok, Warszawa 2011 r.
 • Sachajdakiewicz I., Mędrzycki P. Heracleum sosnowskyi – barszcz Sosnowskiego (w:) A. Otręba, D. Michalska-Hejduk (red.), Inwazyjne gatunki roślin w Kampinoskim Parku Narodowym i w jego sąsiedztwie. Wyd. Kampinoski Park Narodowy, Wydane ze środków NFOŚiGW . Izabelin. 1000 egz. w druku.
 • Sachajdakiewicz, I., Mędrzycki, P., Pytlarczyk, A., 2013, Ogólnopolski Spis Powszechny Barszczu Sosnowskiego i Barszczu Olbrzymiego jako źródło informacji o rozmieszczeniu kaukaskich barszczy (Heracleum mantegazzianum s.l.) w Polsce. Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów. Red. Anna Biedunkiewicz, Maria Dynowska. Olsztyn: Wydaw. Mantis, 2013 – s. 436-437.
 • Mędrzycki, P., Sachajdakiewicz, I., Pytlarczyk, A., Jarzyna, I., 2013. Modele potencjalnego rozmieszczenia kaukaskich barszczy (Heracleum mantegazzianum s.l.) w Polsce Środkowej i Północno-Wschodniej. Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów. Red. Anna Biedunkiewicz, Maria Dynowska. Olsztyn: Wydaw. Mantis, 2013 – s. 110-111.
 • Pytlarczyk, A., Sachajdakiewicz, I., Mędrzycki, P., 2013. Barszcz Sosnowskiego vs Barszcz pospolity: inwazyjność a wzorce alokacji w funkcje generatywne i wegetatywne. Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów. Red. Anna Biedunkiewicz, Maria Dynowska. Olsztyn: Wydaw. Mantis, 2013 – s. 379-380.
 • Sachajdakiewicz I, Mędrzycki P., 2009, Barszcz olbrzymi cz. IV – Źródła wiedzy o inwazji barszczu, Przegląd Komunalny 4, Abrys, Poznań
 • Sachajdakiewicz I, Mędrzycki P., 2009, Barszcz olbrzymi cz. III – Metody kontroli, Przegląd Komunalny 2, Abrys, Poznań
 • Sachajdakiewicz I, Mędrzycki P., 2008, Barszcz olbrzymi cz. II, Przegląd Komunalny 12, Abrys, Poznań
 • Sachajdakiewicz I, Mędrzycki P., 2008, Barszcz olbrzymi cz. I, Przegląd Komunalny 11, Abrys, Poznań
 • Sachajdakiewicz I., 2008, Ocena skali inwazji Heracleum mantegazzianum s.l. w północno-wschodniej i centralnej Polsce. Porównanie skuteczności badań ankietowych i terenowych, WSEiZ, Warszawa.
 • Sachajdakiewicz I., Mędrzycki P. i Rozwadowska R. Toksyczna roślina. Zieleń Miejska 9:24-27.2007.
 • Rozwadowska R., 2003, Inwazyjne rośliny toksyczne w OAK na przykładzie Heracleum mantegazzianum s.l., Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Warszawa.

Konferencje, seminaria

 • Sachajdakiewicz I., Mędrzycki P. Kaukaskie barszcze – jak tworzyć strategię walki z inwazją? Wystąpienie na sesji zespołu ds. zarządzania zwalczaniem barszczu olbrzymiego na terenie województwa Pomorskiego na zaproszenie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, 17.9.2015 r.
 • Mędrzycki, P., Sachajdakiewicz, I. Species Distribution Models as tools for the Giant Hogweed (Heracleum mantegazzianum s.l.) management in Poland. Referat na The 11th International Conference „Synanthropization of flora and vegetation”. Thursday 11th September – Saturday 13th September 2014, UAM, Poznań, Poland.
 • Mędrzycki P., Adamowski W., Chmura D., Pabjanek P., .Solarz W. i Wołkowycki D. Inwazje biologiczne w Polsce: możliwości przeciwdziałania. Referat na posiedzeniu Zespołu Młodych Naukowców przy Komitecie Prognoz Polska2000 Plus PAN w dniu 28 stycznia 2005 r.