Liście barszczu Sosnowskiego i barszczu olbrzymiego

Liście kaukaskich barszczy osiągają zazwyczaj rozmiar do 2 m długości (wraz z ogonkiem liściowym) i ok. 1,2-1,5 m2 powierzchni blaszki liściowej.
Według literatury botanicznej liście barszczu Sosnowskiego są bardziej zaokrąglone, podczas gdy liście barszczu olbrzymiego mają bardziej ostro zakończone blaszki. W praktyce jednak rozróżnienie tych gatunków jest niezwykle problematyczne. Barszcze charakteryzują się bowiem bardzo dużą zmiennością osobniczą, co oznacza, że rośliny należące do tego samego gatunku mogą się między sobą istotnie różnić. Na dodatek, kształt liści ulega zmianie w zależności od fazy wzrostu rośliny, a jakby jeszcze było mało – barszcze mogą się między sobą krzyżować, tworząc międzygatunkowe hybrydy, co sprawia, że nawet wprawni botanicy mają problem z poprawnym oznaczeniem przynależności do gatunków: barszcz Sosnowskiego, czy barszcz olbrzymi. Ze względu na toksyczne i inwazyjne właściwości kaukaskich barszczy istotne jest zatem nie tyle wzajemne odróżnienie wspomnianych gatunków, co umiejętność rozróżnienia ich od innych, podobnych roślin.
Uwaga! Liście barszczy zawierają substancje toksyczne we wszystkich fazach wzrostu. Kontakt z nimi może powodować obrażenia skóry u ludzi i zwierząt.