Baza wiedzy

baza wiedzy1 Barszcz Sosnowskiego i barszcz olbrzymi są tematem wielu publikacji. Ze względu na ich wygląd i właściwości piszą o nich tak naukowcy, którzy przedstawiają kolejne etapy badań nad właściwościami gatunków, jak i pszczelarze, wędkarze, rowerzyści, paintball’owcy – wszyscy Ci, którzy kiedykolwiek mieli nieprzyjemny kontakt z barszczami. Oto wykaz publikacji, z którymi zetknęliśmy się podczas naszych badań i które posłużyły nam do opracowania treści w niniejszym serwisie.

Publikacje naukowe i popularno-naukowe:

Polskojęzyczne:

 • Bochniarz M., Bochniarz J., 1986, Barszcz Sosnowskiego – nowa wysokoplenna roślina pastewna, Postępy Nauk Rolniczych 6/217, PWRiL, Warszawa
 • Guzik J., 1994, Ocena stopnia zagrożenia rodzimej flory Polski oraz niebezpieczeństwa jakie może stwarzać dla człowieka barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnovskyi Manden.) – na podstawie wyników badań w południowej części kraju, Polska Akademia Nauk, Instytut botaniki im. W. Szafera, Kraków
 • Korniak T., Środa M., 1996, Występowanie Heracleum sosnovskyi Manden w północno-wschodniej Polsce, Zeszyty Naukowe Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, Rolnictwo 196 (38), Bydgoszcz
 • Lutyńska R., 1980, Badania nad aklimatyzacją i wykorzystaniem barszczu Sosnowskiego jako rośliny pastewnej, Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 139, Radzików
 • McGrath 2005, Globalny atak obcych, National Geographic Polska 3, Wydawnictwo G+J RBA Sp. z o.o. & Co. Spółka Komandytowa, Warszawa, 113
 • drzycki P., Adamowski W., Chmura D., Pabjanek P., Solarz W., Wołkowycki D., 2005, Inwazje biologiczne w Polsce: możliwości przeciwdziałania, Zespół Młodych Naukowców Komitetu Prognoz Polska 2000+ PAN, Warszawa
 • Miklaszewska K. 2008, Barszcz Sosnowskiego – obcy gatunek inwazyjny: biologia, zagrożenia, zwalczanie, Postępy w Ochronie Roślin 48 (1)
 • Najdenowa M., 2006, Inwazje biologiczne w Polsce: znajomość problemu wśród młodzieży i jejbaza wiedzy3 stosunek do sposobów postępowania z gatunkami obcymi, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Ochrona Środowiska, Kraków
 • Rozwadowska R., 2003, Inwazyjne rośliny toksyczne w OAK na przykładzie Heracleum mantegazzianum s.l., Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Warszawa
 • Sachajdakiewicz I., 2008, Ocena skali inwazji Heracleum mantegazzianum s.l. w północno-wschodniej i centralnej Polsce. Porównanie skuteczności badań ankietowych i terenowych, WSEiZ, Warszawa
 • Stupnicka-Rodzynkiewicz E., Klima K., 1996, Ekspansja Heracleum sosnowskyi Manden na terenie stacji doświadczalnej i okolicznych polach w Czyrnej k. Krynicy, Zeszyty Naukowe Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, Rolnictwo 196 (38), Bydgoszcz 114
 • Walusiak E., 2005, Heracleum sosnowskyi Manden and H. Mantegazzianum Sommier & Levier in the area of sub Tatra trough (Southern Poland), 8thth International Conference Ecology and Management of Alien Plant Invasions
 • Wrzesińska D., 2006, Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnovskyi Manden), inwazyjny chwast i metody jego zwalczania, Postępy Nauk Rolniczych 3, PWRiL, Warszawa
 • Zając A., Zając M. (red.), 2001, Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce, Pracownia Chronologii Komputerowej Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 • Żurek H., 2002, Metoda i technika zwalczania barszczu Sosnowskiego, Wydawnictwo IMUZ, Falenty
Obcojęzyczne:
 • Booy O. i in., 2005, The Giant Hogweed Best Practice Manual, Forest & Landscape Denmark, Denmark
 • Pysek P., Coock M.J. W., Nentwig W., Ravn H. P. (red.), 2007, Ecology and Management of Giant Hogweed, CABI International, Atheneaum Press, Gateshead
Notki i artykuły prasowe:
 • Dziatkiewicz Ł., 2003, Żrący barszcz, Polityka 21, Polityka – Spółdzielnia Pracy, Warszawabaza wiedzy2
 • Forowicz 1999, Polska to nie dżungla, ale…, Rzeczpospolita 159, Warszawa
 • Galera H., 2000, Zwyczajne chwasty i ich niezwyczajne historie, Kwietnik 8, Prószyński i S-ka, Warszawa
 • Kraczyńska 2006, Śmiercionośny barszcz z ZSRR – wakacyjny powrót, Gazeta Krakowska z dn.18 sierpnia, Kraków
 • Kraska A., 2002, Barszcz olbrzymi, Ochrona Roślin 11/12, Instytut Ochrony Roślin, Poznań
 • Krzemkowski J., 1995, Barszcz Sosnowskiego, Parki Narodowe 3, Wydawnictwo Parków Narodowych, Warszawa
 • Krzemkowski J., 1995, Barszcz Sosnowskiego, Przyroda Polska, Zarząd Główny Ligii Ochrony Przyrody, Warszawa
 • Lewandowski K., 2002, Zielone atakują, Przekrój 23, Warszawa
 • Lipiński M., 1989, Pszczelarstwo 1, PWRiL, Warszawa
 • Lutyńska R., 1977, Pszczelarstwo 7, PWRiL, Warszawa
 • Mędrzycki P., Jewdokimow A., 2007, Czy polskie rośliny rodzime podobają się ludziom?, Przegląd Komunalny 12, Abrys Sp. z o.o., Poznań
 • Mikołuszko W., 2005,Triumfalny pochód obcych, National Geographic Polska 3, Wydawnictwo G+J RBA Sp. z o.o. & Co. Spółka Komandytowa, Warszawa
 • Miller P., 2004, Obcy nie jest zły, Newsweek Polska 30, Axel Springer Polska, Warszawa
 • Podstolski W., 1999, Ogrodowe olbrzymy, Ogrody 5, Prószyński i S-ka, Warszawa
 • Romanowska D., 2002, Jadowite zioła, Newsweek Polska 24, Axel Springer Polska Sp. z o.o., Warszawa
 • Sachajdakiewicz I, Mędrzycki P., Rozwadowska R. 2008, Toksyczna roślina, Zieleń Miejska9-10, Abrys, Poznań
 • Sachajdakiewicz I, Mędrzycki P., 2008, Barszcz olbrzymi cz. I, Przegląd Komunalny 11, Abrys, Poznań
 • Sachajdakiewicz I, Mędrzycki P., 2008, Barszcz olbrzymi cz. II, Przegląd Komunalny 12, Abrys, Poznań
 • Sachajdakiewicz I, Mędrzycki P., 2009, Barszcz olbrzymi cz. III – Metody kontroli, Przegląd Komunalny 2, Abrys, Poznań
 • Sachajdakiewicz I, Mędrzycki P., 2009, Barszcz olbrzymi cz. IV – Źrósła wiedzy o inwazji barszczu, Przegląd Komunalny 4, Abrys, Poznańbaza wiedzy4
 • Tokarska-Guzik B., 2005, Inwazje obcych gatunków roślin, Przyroda Górnego Śląska 41, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice
 • Tokarska-Guzik B., 2005, Barszcz Sosnowskiego i barszcz Mantegazziego, Przyroda Górnego Śląska 41, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice
 • Wikło E., 2002, Trujący barszczyk, Słowo ludu 141, Słowo Media Sp. z o.o., Kielce
 • Wróbel J., 2002, Ochrona roślin specjalnej troski, Analiza opisowa działalności Pienińskiego Parku Narodowego w roku 2001, PPN

Dokumenty urzędowe: